سلام .

ببخشید آقای درتومی که دیر اومدم.نمیدونم کسی منو یادش هست ؟ خوب احتمالا اگه منو یادتون نیست فدک رو می شناسین من اونجا کار می کنم فکر کنم الان دگه همه شناختنم

بگذریم ... ازتون ممنونم آقای درتومی بخاطر زحمتی که کشیدین.در ضمن 67 یکمی اغراق حال چرا 67؟؟؟؟؟