امروز خسته کوفته از سر کار اومدم خونه ...


تولد تولد تولدت مبارک 


 با  کیک و شمع های روشن جلوم ظاهر شدن . راستش رو بخواید کلی خوشحال شدم

ولی یه دفعه دیدم شمع روی کیک عدد 25 و نشون می ده

 

بیست و پنج سال یعنی ربع قرن ، یعنی یه عمر ....                                                                 وایسا دنیا من می خوام پیاده شم .....