هیچ میدونین امروز وبلاگمون وارد 4 سالگی شد

یعنی امروز سالگرد تاسیس وبلاگمونه

یعنی از فارغ التحصیلی ما 3 سال تمام گذشته


به نقل از شاعر مرحوم امید پدریان

چون میگذرد            غمی هست