X
تبلیغات
زولا

ما آخر نفهمیدیم قانون این مملکت رو برای دزدان محترم نوشتن

یا ملت مفلوک

تمام راهها برای دزدی بازه